Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 28.9.2018

PRISOTNI : Sergeja Zebec, Sabina Čelan Bricelj, Metka Rašl, Tanja Ribič Vidovič, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Irena Galun, Suzana Komperščak, Brigita Mlinarič, Andreja Bračič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Bernarda Stajnko Opravičeno odsotni : Marija Kokol, Dragica Golob, Anja Bela, Nevenka Rosić, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled Nadaljuj z branjem


Redni volilni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož 2018

V DMSBZT Ptuj – Ormož smo se 17. februarja 2018 zbrali na rednem občnem zboru, kjer smo izvolili novo predsednico, podpredsednico in organe DMSBZT Ptuj – Ormož za mandatno obdobje marec 2018 – 2022 in nadaljevali s strokovnim izobraževanjem na temo Etika in zakonodaja v zdravstvu. Občnega zbora z volitvami za novo vodstvo DMSBZT Ptuj Nadaljuj z branjem