Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 28.9.2018

PRISOTNI : Sergeja Zebec, Sabina Čelan Bricelj, Metka Rašl, Tanja Ribič Vidovič, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Irena Galun, Suzana Komperščak, Brigita Mlinarič, Andreja Bračič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Bernarda Stajnko Opravičeno odsotni : Marija Kokol, Dragica Golob, Anja Bela, Nevenka Rosić, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled Nadaljuj z branjem


Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na strokovno izobraževanje z naslovom Kakovost in varnost v zdravstvu (modul obvezne vsebine), ki bo v soboto, 10.11.2018, v Hotelu Roškar. Program ( 280min  6,2pu) 08.30 – 09.00: Registracija                                                                                      09.00 – 10.10: Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu – Zdenka Kramar (70 min) 10.10 Nadaljuj z branjem