Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 30.1.2020

Prisotni člani : Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič, Suzana Komperšak, Bernarda Stajnko, Irena Galun, Anja Bela, Nevenka Rosič, Jožica Lozinšek, Sergeja Zebec, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Mira Gašparič Opravičeno odsotni: Marija Kokol, Dragica Golob, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled Nadaljuj z branjem


Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami (poročilo)

DMSBZT Ptuj – Ormož je dne 20.9.2019 v hotelu Roškar z Delovno skupino za oskrbo kronične rane SB dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo 6. strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kronično rano. Izobraževanja se je udeležilo 106 članov DMSBZT Ptuj – Ormož, zdravnikov in vabljenih gostov. Asist. prim. Ciril Triller, dr. Nadaljuj z branjem


Zapisnik 4. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož. 10. 10. 2019

Prisotni člani: Majda Feguš, Andreja Bračič, Suzana Komperšak, Brigita Mlinarić, Anja Bela, Tanja Ribič Vidovič, Valerija Kokot, Irena Klasinc, Boštjan Viher, Marija Kokol, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Bernarda Stajnko Opravičeno odsotni : Irena Galun, Ida Emeršič, Mira Gašparič, Sabina Bricelj Čelan, Nevenka Rosić, Metka Rašl. Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Potrditev zapisnika Novosti Nadaljuj z branjem


Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 28.9.2018

PRISOTNI : Sergeja Zebec, Sabina Čelan Bricelj, Metka Rašl, Tanja Ribič Vidovič, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Irena Galun, Suzana Komperščak, Brigita Mlinarič, Andreja Bračič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Bernarda Stajnko Opravičeno odsotni : Marija Kokol, Dragica Golob, Anja Bela, Nevenka Rosić, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled Nadaljuj z branjem


Redni volilni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož 2018

V DMSBZT Ptuj – Ormož smo se 17. februarja 2018 zbrali na rednem občnem zboru, kjer smo izvolili novo predsednico, podpredsednico in organe DMSBZT Ptuj – Ormož za mandatno obdobje marec 2018 – 2022 in nadaljevali s strokovnim izobraževanjem na temo Etika in zakonodaja v zdravstvu. Občnega zbora z volitvami za novo vodstvo DMSBZT Ptuj Nadaljuj z branjem