Izobraževanja

Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca) – 11.3.2023

Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca) – 11.3.2023

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj vabita na strokovno izpopolnjevanje na temo Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca), ki bo potekalo v soboto, 11.3.2023 ob 8. uri, v Hotelu Roškar Program: 7.45 – 8.00: Registracija udeležencev…

Preprečevanje okužb povezanih s perifernimi žilnimi katetri – 2.3.2023

Preprečevanje okužb povezanih s perifernimi žilnimi katetri – 2.3.2023

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj vabita na strokovno izobraževanje iz področja Prezračevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na temo Preprečevanje okužb povezanih s perifernimi žilnimi katetri, ki bo potekalo 2.3.2023 ob 13.30 v jedilnici SB dr. Jožeta Potrča Ptuj. Program: 13.15…