O društvu

Predstavitev DMSBZT Ptuj – Ormož

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož je regijsko strokovno združenje, ki šteje 589 članic in članov, ki prihajajo iz zdravstvenih in socialnih zavodov, zdravilišč, zasebnega sektorja ter upokojenih članov v zdravstveni in babiški negi ptujsko – ormoške regije. Povezujemo se v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Poslanstvo DMSBZT Ptuj – Ormož

Temeljno poslanstvo in namen društva je strokovno združevanje, skrb za strokovni razvoj s ciljem izboljšati kakovostno obravnavo pacientov in neprekinjen razvoj stroke zdravstvene in babiške nege v naši regiji.

Delujemo v javnem interesu, skrbimo za strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja svojih članov. Spodbujamo raziskovalno in publicistično delo. Smo odprti za spremembe in ideje slehernega člana našega Društva.

Zavzemamo se za avtonomnost stroke in vseh poklicev v njej. Skrbimo za krepitev pozitivne poklicne samopodobe in zavedanja svojega prispevka pri krepitvi in ohranjanju zdravja ljudi.

Vizija DMSBZT Ptuj – Ormož

Vizija DMSBZT Ptuj – Ormož je skrb za kakovostno, vidno zdravstveno in babiško nego, v skrbi za svoje člane, ter njihov strokovni in osebnostni razvoj. V regiji se odzivamo na potrebe naših članov po večji prepoznavnosti DMSBZT Ptuj – Ormož v ožjem, kot tudi širšem okolju z vključevanjem v razne akcije in sodelovanje pri aktualnih temah, ki bodo medijsko podprte. V pripravi imamo podelitev priznanj – Srebrni znak DMSBZT Ptuj – Ormož, s katerim bomo nagradili medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike iz našega okolja, ki so predani svojemu delu, prepoznavni pri sodelavcih kot tudi širši skupnosti v kateri živijo.

Logotip DMSBZT Ptuj – Ormož

Logotip DMSBZT Ptuj – Ormož predstavlja celovitost poklica in človeka, ki ta poklic opravlja. Strokovno področje dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je raznolika paleta različnih teoretičnih in praktičnih znanj ter lastnosti, ki se morajo čim bolj skladno prepletati v lastno in pacientovo zadovoljstvo.

logotip

Logotip je sestavljen iz petih lastnosti, ki so osmislene s sporočilnostjo barv:

  • modro srce – občutek za dolžnost in pravičnost
  • vijolično srce – zanesljivo ukrepanje
  • zeleno srce – ustvarjalnost
  • rumeno srce – izvirnost
  • rdeče srce – širokosrčnost

Človek je del vesolja, del omejen v času in prostoru en. O poznavanje sebe, svoje misli in občutke daje kot nekaj ločeno od vsega drugega .. kot optično iluzijo kajenje njegove zavesti. Ta iluzija je kot zapor za nas omejujejo naše države, da naše osebne želje in želje za nekaj oseb, ki je najbližje nam. Naša naloga? Je izpuščen iz zapora, širjenje in našega kroga sočutja? Krepitev vse živo, in vso naravo v svoji lepoti. – Einstein