Predsedstvo društva 2022-2026

Organi društva: mandatno obdobje marec 2022 – 2026

 • Predsednica: Tanja Ribič Vidovič
 • Podpredsednica: Irena Galun
 • Blagajnik: Brigita Mlinarič
 • Tajnik: Klemen Vidovič

Predsedstvo:

 • Psihiatrična bolnica Ormož: Marija Kokol
 • ZD Ptuj: Ida Emeršič, Brigita Mlinarič
 • ZD Ormož: Boštjan Viher
 • CSO Ormož: Mira Gašparič
 • DU Ptuj: Sergeja Zebec, Dragica Golob
 • ZUDV Dornava: Nevenka Rosić
 • Zasebniki: Andreja Bračič, Polonca Dornik
 • Upokojenci: Irena Klasinc
 • Študenti: Klemen Vidovič
 • SB Ptuj: Valerija Kokot, Suzana Komperšak, Metka Rašl, Gordana Zelenik, Maja Zakelšek

Nadzorni odbor DMSBZT Ptuj–Ormož

 • Anja Bela (predsednica)
 • Majda Feguš
 • Minka Vičar

Častno razsodišče DMSBZT Ptuj–Ormož

 • Natalija Matjašič (predsednica)
 • Petra Škvorc
 • Simona Petrovič
 • Nina Dovečar
 • Dušanka Zadravec