Zgodovina društva

Začetki društvenega dela na področju Ptuja in Ormoža

Začetki društvenega dela medicinskih sester in babic na področju Ptuja in Ormoža segajo v leto 1970. 25. septembra 1970 je bil ustanovni občni zbor društva, takrat se je DMSBZT Ptuj – Ormož vključilo v Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Društvo vsa ta leta deluje po smernicah ustanoviteljev društva:

 • sodelovanje pri strokovni in etični vzgoji medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov;
 • sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z organiziranjem zdravstvene službe in splošno problematiko varovanja zdravja;
 • urjanje vprašanja o strokovnem delu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in njihovega izobraževanja;

Dosedanje predsednice DMSBZT Ptuj – Ormož

 • Vida Lipovšek (1970 – 1972)
 • Olga Feguš (1972 – 1976)
 • Anica Geč (1976 – 1978)
 • Verica Turk (1980 – 1984)
 • Renata Verden (1984 – 1986)
 • Majda Keček (1986 – 1990)
 • Majda Keček (1986 – 1990)
 • Irena Galun (1990 – 1994)
 • Verica Turk (1994 – 2003)
 • Vesna Krof (2003 – 2010)
 • Tanja Ribič Vidovič (2010 do danes)

Članstvo v društvu je prostovoljno. Je čast in obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.