Poročila, zapisniki in programi dela

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 8.4.2022 Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled zapisnika 2. redne seje iz dne 26.2.2022 Novosti Zbornice – Zveze Volitve za blagajnika, zapisnikarja in tajnika v mandatu 2022-2026 Predlogi predstavnikov Zavodov za člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisije za priznanje…