Razpis za podelitev priznanj: Srebrni znak

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja: Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”. Kriteriji za podelitev srebrnega znaka: članstvo v društvu več kot 10 let uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške nege prispevek k humanizaciji odnosov Nadaljuj z branjem


Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”. Kriteriji za podelitev srebrnega znaka: članstvo v društvu več kot 10 let; uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege; prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške nege; prispevek k humanizaciji odnosov Nadaljuj z branjem


Zlati znak pred. Karmen Panikvar Žlahtič

Maja 2014 je članica našega društva pred. KARMEN PANIKVAR ŽLAHTIČ, dipl.m.s.,spec., mag.zdr.nege prejela priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze Slovenije Zelo smo ponosni na našo članico DMSBZT Ptuj-Ormož Karmen Panikvar Žlahtič. Aktivno deluje v regijskem Društvu DMSBZT Ptuj – Ormož in prispeva k njegovemu delovanju in s tem k razvoju stroke zdravstvene nege. Karmen Panikvar Žlahtič Nadaljuj z branjem