Predsedstvo društva 2018-2022

Organi društva: Mandatno obdobje 2018-2022

Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož

Tanja Ribič Vidovič

Podpredsednica DMSBZT Ptuj – Ormož

Nevenka Rosić

Tajnica DMSBZT Ptuj – Ormož

Bernarda Stajnko

Blagajničarka DMSBZT Ptuj – Ormož

Brigita Mlinarič

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

 1. Sabina Brecelj Čelan
 2. Metka Rašl
 3. Suzana Komperšak
 4. Irena Galun
 5. Valerija Kokot
 6. Tanja Ribič Vidovič

Psihijatrična bolnica Ormož

 1. Marija Kokol
 2. Bernarda Stajnko

Zdravstveni dom Ptuj

 1. Ida Emeršič
 2. Brigita Mlinarič
 3. Majda Feguš

Zdravstveni dom Ormož

 1. Boštjan Viher

Center starejših občanov Ormož

 1. Mira Gašparič

Dom upokojencev Ptuj

 1. Dragica Golob
 2. Sergeja Zebec

Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

 1. Jožica Lozinšek
 2. Nevenka Rosić
 3. Masel Žnidarič

Zaposleni pri zasebnikih Ptuj – Ormož

 1. Irena Klasinc

Terme Ptuj

 1. Jelka Voda

Nadzorni odbor DMSBZT Ptuj – Ormož

 1. Dragica Golob
 2. Marta Hanžekovič
 3. Albina Šimenko

Častno razsodišče DMSBZT Ptuj – Ormož

 1. Romana Nedog
 2. Simona Petrovič
 3. Lirija Zemljarič
 4. Nina Miklašič
 5. Dušanka Zadravec