Novosti pri prehrani in oskrbi oseb s sladkorno boleznijo

Vabljeni na strokovno predavanje NOVOSTI PRI PREHRANI IN OSKRBI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO, ki bo potekalo 14.6.2021 ob 17.00 Strokovno izobraževanje bomo zaradi epidemiološke situacije izvedli v on-line obliki. Program 16.45 – 17.00: Registracija udeležencev 17.00 – 17.45: Novosti pri prehrani oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. – Suzana Komperšak, dipl. m. s. 17.45 – Nadaljuj z branjem


Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z DMSBZT Ptuj – Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED, ki bo potekalo v petek, 11.6.2021 ob 8.00 uri v Hotelu Roškar. Registracija ob 7.45 Trajanje strokovnega izobraževanja od 8.00 do 14.30 PROGRAM / Splošne informacije: Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi Nadaljuj z branjem


Zapisnik sestanka 2. redne seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož

22. 4. 2021 ob 17.00 preko Zooma Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja. Prisotni: Stajnko Bernarda, Galun Irena, Rosić Nevenka, Zebec Sergeja, Bela Anja, Komperšak Suzana, Gašparič Mira, Irena Klasinc, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Ida Emeršič, Ribič Vidovič Tanja Ad 2. Pregled zapisnika 1. redne seje in poročila. Zapisnik 1. redne seje iz dne Nadaljuj z branjem


Razpis za podelitev priznanj: Srebrni znak

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja: Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”. Kriteriji za podelitev srebrnega znaka: članstvo v društvu več kot 10 let uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške nege prispevek k humanizaciji odnosov Nadaljuj z branjem


13. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

Ob 5. in 12. maju ter mednarodnem letu medicinskih sester in babic vam Zbornica – Zveza podarja brezplačno udeležbo na 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, letos z naslovom Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Pridružite Nadaljuj z branjem


Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v času epidemije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske organizira strokovno izobraževanje Srčno-žilni zapleti po prebolelem COVID-19, ki bo 11. 5. 2021, ob 17. uri preko on-line platforme Google Meets. Program izobraževanja 17:00 – 17:35 : Pijava v videokonferenčno orodje Moderator srečanja: Zala Marn, dipl. m. s. 17:30 – 17:35 : Uvodni pozdrav, otvoritev srečanja in Nadaljuj z branjem