Razjeda zaradi pritiska in Alzheimerjeva bolezen (webinar)

Zaradi preventivnih ukrepov glede Koronavirusa COVID-19 je prišlo do sprememb v prijavljanju na SI Razjeda zaradi pritiska. PRIJAVITE SE OSEBNO PREKO LINKA: https://www.surveymonkey.com/r/SB-Ptuj najkasneje do 30.9.2020. Tako vam bo 6.10.2020 ob 18.00 omogočen dostop do Webinarja preko katerega boste spremljali SI. Potrdila in vpis LT boste dobili le tisti, ki boste prisotni in si ogledali Nadaljuj z branjem


Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 30.1.2020

Prisotni člani : Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič, Suzana Komperšak, Bernarda Stajnko, Irena Galun, Anja Bela, Nevenka Rosič, Jožica Lozinšek, Sergeja Zebec, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Mira Gašparič Opravičeno odsotni: Marija Kokol, Dragica Golob, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled Nadaljuj z branjem