Celostna obravnava bolnika z vensko golenjo razjedo

Celostna obravnava bolnika z vensko golenjo razjedo

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ vabi na strokovno izobraževanje v petek, 21. septembra 2018, v hotelu Roškar na temo CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO.

PROGRAM PREDAVANJA
 • 8.00 – 8.45: REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
 • 8.45 – 9.00: UVODNI NAGOVOR (Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT PTUJ – ORMOŽ, Skender Veliu, dr. med. spec., vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane SB Ptuj
KRONIČNO VENSKO POPUŠČANJE, VENSKA GOLENJA RAZJEDA
 • 09.00 – 09.30: KRONIČNO VENSKO POPUŠČANJE, Asist. prim. Ciril Triller, dr. med. spec.
 • 09.30 – 10.00: TOPIKALNO ZDRAVLJENJE VENSKE GOLENJE RAZJEDE Z RASTNIMI FAKTORJI, Asist. Danijela Semenič, dr. med. spec.
 • 10.00 – 10.30: KOMPRESIJSKO ZDRAVLJENJE VENSKE GOLENJE RAZJEDE, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med. spec. dermatovenerologije
 • 10.30 – 11.00: OBRAVNAVA BOLNIKOV Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO V AMBULANTI ZA KRONIČNE RANE SB DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Skender Veliu, dr. med. spec.
 • 11.00 – 11.30: Odmor
ZN BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO
 • 11.30 – 12.00: CERTIFICIRANO IZOBRAŽEVANJE O OSKRBI RAN, Helena Kristina Halbwachs, univ.dipl.org., manager Education Wound Care, Dunaj
 • 12.00 – 12.20: ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO V PATRONAŽNI SLUŽBI PTUJ, Nataša Vrabič dipl.m.s., Nina Vanček dipl.m.s.,
 • 12.20-12.45: ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ, Adrijana Sauer dipl.m.s.,
 • 12.45-13.00: PREHRANSKA OBRAVNAVA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO, Jelka Krajnc, ing. živilstva, Jasmina Kröpfl, dipl.m.s., mag soc. geront.
 • 13.00-13.30: ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO, Slavica Popović, dipl.ms., mag. posl. in ekonom. ved
 • 13.30 – 14.30: Kosilo
DELAVNICE KOMPRESIJSKA TERAPIJA
 • 14.30 – 15.00: DOLGOELASTIČNI KOMPRESIJSKI POVOJI, KRATKOELASTIČNI KOMPESIJSKI POVOJI IN KOMPRESIJSKI SISTEMI , Jasmina Kröpfl, dipl.m.s., mag soc. geront.
 • 15.00 – 15.30: Delavnica I, Valerija Arnuš, med. sestra
 • 15.30- 16.00: Delavnica II, Lea Mikl, dipl.m.s., Nataša Čerin, inž. teks. tehnol.
 • 16.00-16.30: Delavnica III, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije
 • 16.30-17.00 Razprava, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT/PT.

ROK PRIJAVE: Prijava možna le preko e- prijave, omejitev udeležbe na 70 udeležencev.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož
 Skender Veliu, dr. med. spec, Vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane