Etika in zakonodaja v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

Etika in zakonodaja v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

DMSBZT Ptuj – Ormož v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na  strokovno izobraževanje, Etika in zakonodaja v zdravstvu  modul obvezne vsebine, ki bo v soboto 2. 2. 2019 ob 8.30 uri v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 j.

Program
 • 8.30 – 09.00: Registracija udeležencev strokovnega izobraževanja
 • 9.00 – 09.30: Darinka Klemenc, dipl. m. s. – Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za  – prihodnost)
 • 9.30 – 10.15: Darinka Klemenc, dipl. m .s.
  • Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi, Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije)
  • Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege
 • 10.15 – 10.45: ODMOR osvežitev, rogljiček
 • 10.45 – 11.30: Darinka Klemenc, dipl. m. s.
  • Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan
  • Vloga zdravstvenih delavcev
  • Strokovnih združenj in zbornic
  • Določitev kolektivne pogodbe
 • 11.30 – 12.15: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
  • Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP
 • 15 – 13.00: Kosilo
 • 13.00 – 13.45: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
  • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, Izvajalci zdravstvenega varstva
  • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
  • Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)
 • 13.45 – 14.30: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
  • Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavceviz delovnega razmerja
  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
  • Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost
Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja „ Kakovost in varnost v zdravstvu“ v enem licenčnem obdobju (17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS 84/ 2014).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (120)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož