Etika in zakonodaja v zdravstvu (modul obvezne vsebine)

Etika in zakonodaja v zdravstvu (modul obvezne vsebine)

DMSBZT Ptuj – Ormož v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na  strokovno izobraževanje z naslovom Etika in zakonodaja v zdravstvu (modul obvezne vsebine), ki bo v soboto 17. 2. 2018, ob 7.30 v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 j, 2250 Ptuj. Pred predavanjem imamo VOLILNI OBČNI ZBOR DMSBZT PTUJ – ORMOŽ

Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016 in 62/16, z dne 18. 1. 2016).

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 120 EUR.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (120)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Program predavanja
  • 7.30 – 8.00: Registracija udeležencev občnega zbora in strokovnega izobraževanja
  • 8.00 – 9.00: Volilni občni zbor
  • 9.00 – 09.30: ODMOR osvežitev, rogljiček
  • 9.30 – 10.00: Darinka Klemenc, dipl.m.s. – Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost)
  • 10.00 – 10.45: Darinka Klemenc, dipl.m.s. – Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi, Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije). Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege.
  • 10.45 – 11.30: mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav. – Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP
  • 11.30 – 12.15: mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav. – Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti (Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev – upravno, strokovno in finančno nadzorstvo, Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci – samostojnost dela in odgovornost)
  • 12.15 – 13.00: Kosilo
  • 13.00 – 13.45: mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav. – Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavceviz delovnega razmerja (Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost)
  • 13.45 – 14.30: Darinka Klemenc, dipl. m.s. – Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan (Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, Določitev kolektivne pogodbe)

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož