Gledališka predstava: Pojoča babica

Gledališka predstava: Pojoča babica

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož vljudno vabi svoje člane na ogled gledališke predstave, ki bo 25. 3. 2022 ob 19. uri v Kulturnem domu Velika Nedelja

Ob 8. marcu dnevu žena, 10. marcu dnevu mučenikov in 25. marcu materinskem dnevu prirejamo za vas komedijo.

Želimo, da se po teh časih Covida ponovno zberemo in se nasmejemo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja, se nam bo predstavilo s komedijo POJOČA BABICA.

Za vse člane DMSBZT PTUJ–ORMOŽ in svojce, je obisk predstave brezplačen.

Prijave oddajte svojim poverjenikom do 23.3.2022:

SB Ptuj : Suzana Komperšak, ZD Ptuj: Brigita Mlinarič, DU Ptuj: Sergeja Zebec, ZD
Ormož: Boštjan Viher, PBO Ormož: Marija Kokol, CSO Ormož: Mira Gašparič, ZUDV
Dornava: Nevenka Rosić, Zasebniki: Irena Klasinc, Polonca Dornik, Študenti: Klemen
Vidovič.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož