Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca z rednim občnim zborom (16.3.2024)

Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca z rednim občnim zborom (16.3.2024)

Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca z rednim občnim zborom (16.3.2024)

DMSBZT Ptuj-Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca z rednim občnim zborom, ki bo v petek, 16.3.2024, ob 7.30 v Hotelu Roškar.

Program
  • 07.15 – 07.30: Registracija udeležencev
  • 08.30 – 10.00: Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja). Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 10.00 – 10.30: Varnost pacientov (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov). Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 10.30 – 11.20: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize). Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.
  • 11.20 – 11.30: Odmor
  • 11.30 – 12.00: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (redni, izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi). Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 12.00 – 12.45: Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitven ukrepi, higiena rok). Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 12.45 – 13.55: Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.
  • 13.55 – 14.15: Diskusija in zaključek – kosilo
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.
Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).
Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje)
Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228 tanja.ribic.vidovic@siol.net