Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na strokovno izobraževanje Kakovost in varnost v zdravstvu (modul obvezne vsebine), ki bo v soboto 5. 10. 2019 v hotelu Roškar v Hajdošah.

Program strokovnega srečanja
 • 08.30 – 09.00: Registracija
 • 09.00 – 10.10: Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu (Zdenka Kramar, 70 min)
 • 10.10 – 11.20: Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb (Urša Šoba, 70 min)
  • Sistemi vodenja kakovosti
  • Procesni pristop
  • Uvajanje sprememb
  • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
  • Zahteve standardov kakovost
 • 11.20 – 11.40: Odmor
 • 11.40 – 13.00: Orodja za doseganje kakovosti (Zdenka Kramar, 80 min)
  • Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
  • Okužbe povezane z zdravstvom
 • 13.00 – 13.45: Kosilo
 • 13.45 – 14.45: Komuniciranje v zdravstvu (Urša Šoba, 60 min)
  • Medosebni odnosi
  • Timski pristop
 • 15.00: Zaključek
Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja „ Kakovost in varnost v zdravstvu“ v enem licenčnem
obdobju (17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS 84/ 2014).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada.
V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (120)
PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož