Kakovost in varstvo v zdravstvu

Kakovost in varstvo v zdravstvu

DMSBZ Ptuj-Ormož vabi na predavanje KAKOVOST IN VARSTVO V ZDRAVSTVU – modul licenca, ki bo potekalo v petek, 20.5.2022 ob 8. uri, v Hotelu Roškar.

Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.
Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).
Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje)
Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228 tanja.ribic.vidovic@siol.net

Program
  • 07.45 – 08.00: Registracija udeležencev
  • 08.00 – 09.30: Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 09.30 – 10.00: Varnost pacientov (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 10.00 – 10.50: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize) – Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.
  • 10.50 – 11.05: Odmor
  • 11.05 – 11.35: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (redni, izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 11.35 – 12.20: Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitveni ukrepi, higiena rok) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege
  • 12.20 – 13.40: Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih – Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.
  • 13.40 – 14.00: Diskusija in zaključek – kosilo

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož