Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo

Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo

Vljudno vabljeni na strokovno izpopolnjevanje na temo Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo, ki bo bo potekalo v petek, 31. marca 2017, v Centru zdravja (telovadnica) Doma upokojencev Ptuj.

OBVESTILO

Strokovno izobraževanje Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo, ki je bilo predvideno 31.3.2017 ODPADE. Nov termin strokovnega izobraževanja, vam bomo posredovali, ko dobimo potrjen nov program.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož

Program izobraževanja
  • 15.00 – 15.30: Registracija
  • 15.30 – 16.00: Urinski kateter in preprečevanje okužb sečil, Jasmina Kröpfl, dipl.m.s.
  • 16.00 – 16.30: Preprečevanje bolnišnično pridobljene pljučnice, Robert Stajnko, dipl.zn
  • 16.30 – 17.00: Preprečevanje okužb kirurške rane, Silvija Alt, dipl.m.s.
  • 17.00 – 17.30: Preprečevanje okužb v zvezi z žilnimi katetri, Bernardka Hraš, dipl.m.s.
  • 17.30 – 18.00: Osvežujoč odmor
  • 18.00 – 18.30: Ukrepi za preprečevanje širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze, Jasmina Kröpfl, dipl.m.s.
  • 18.30 – 19.30: Položaj medicinske sester v družbi, medsebojna, komunikacija v sestrskem timu, komunikacija s podrejenim v delovnem okolju, Valerija Milčić, , dipl.m.s.
  • 19.30 – 20.00: Zaključek, preverjanje znanja, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 120 EUR, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Rok prijave
  • do zasedbe prostih mest – 70 udeležencev. Prijava možna le preko e-prijave, ki je podrobneje razložena na tej povezavi

Tanja Ribič Vidovič, dipl.m.s, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož