Kronična rana – izziv današnjega časa (poročilo)

Kronična rana – izziv današnjega časa (poročilo)

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj in Društvo medicinskih seste, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož sta 21.9.2015 v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj organizirala strokovno srečanje, na katerem so bile predstavljene teme iz področja zdravljenja in zdravstvene nege pacientov s kroničnimi ranami. Na strokovnem srečanju je kot gostujoči predavatelj sodeloval prim. Ciril Triller, dr.med. spec. s predavanjem Kronična rana- izziv za zdravljenje. Ostala predavanja so pripravili člani Delovne skupine za oskrbo kronične rane dr. Jožeta Potrča Ptuj. Predavanja je bilo zelo dobro obiskano, tako s strani članov Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož, kot tudi s strani zdravnikov iz ptujsko-ormoškega področja.

kronična rana

prim. Ciril Triller, dr.med.spec. med predavanjem na temo Kronična rana-izziv za zdravljenje

Z uvodnim predavanjem je prim. Ciril Triller dr. med. spec. pogledal v zgodovino in predstavil začetke sodobnega zdravljenja kroničnih ran. Obnovil je osnovna spoznanja o kroničnih ranah s poudarkom na celjenju in zdravljenju s sodobnimi oblogami. V nadaljevanju je Jasmina Kröpfl, dipl.m.s., mag. s.g., predstavila Delovno skupino za oskrbo kronične rane in rezultate njenega delovanja od leta 2009, organizacijski model za preprečevanje razjede zaradi pritiska, model obravnave pacientov s kronično rano ter organizacijski model za preprečevanje  in obravnavo inkontinenčnega dermatitisa. Robert Stajnko, dipl.zdr. je govoril o zdravstveni negi razjede zaradi pritiska. V prvem delu se je osredotočil na preventivo razjede zaradi pritiska  in  razložil sistem ocenjevanja tveganja po Waterlow lestvici ter preventivne programe, ki jih v bolnišnici pripravljamo individualno za vsakega posameznega pacienta. Beseda je tekla tudi o smernicah za izvajanje preventivnih ukrepov za nastanek razjede zaradi pritiska ter o osnovnih pristopih oskrbe razjed zaradi pritiska. Matija Jakopanec, dr.med. je predstavil terapijo kroničnih ran z negativnim tlakom, ki jo v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj uporabljamo od leta 2009. Predstavil je osnovne mehanizme delovanja, indikacije in kontraindikacije, namestitev naprave za zdravljenje ter predavanje podkrepil s številnimi primeri uspešne zacelitve kroničnih ran z uporabo negativnega tlaka pri pacientih, ki so se zdravili v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj.

kronična rana

Drugi sklop predavanj je bil namenjen področju oskrbe malignih kožnih ran, ki je zelo kompleksna in zahteva  celovit pristop. Valerija Kokot, m.s. je predstavila priporočila za oskrbo malignih kožnih ran, s poudarkom na obvladovanju simptomov malignih kožnih ran. Predvsem pa je poudarila, da cilji oskrbe malignih kožnih ran niso usmerjeni v zacelitev, temveč v stabilizacijo in obvladovanje neprijetnih simptomov ter v skrb za udobje pacientov. Skender Veliu, dr. med. spec. kirurg, vodja Delovne skupine za oskrbo kronične rane je predstavil oskrbo malignih kožnih ran s sodobnimi oblogami pri pacientih s ploščatoceličnim karcinomom kože. Uvodoma je predstavil osnovna spoznanja o ploščatoceličnem karcinomu kože, simptomih, diagnostiki, zdravljenju in prognozi. Predavanje je zaključil s predstavitvijo dveh primerov pacientov, pri katerih je ob upoštevanju smernic za oskrbo malignih kožnih ran s sodobnimi oblogami prišlo do zacelitve ran, ki so bile sicer prisotne že več let, s čimer se je bistveno izboljšala kakovost življenja obeh pacientov. Ravno izboljšanje kakovosti življenja pacientov s kroničnimi ranami je eden od osnovnih ciljev delovanja Delovne skupine za oskrbo kronične rane v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj.

V SB dr. Jožeta Potrča Ptuj se zavedamo, da je kronična rana velik zdravstveni, socialni in ekonomski problem, ki prizadene številna področja človekovega delovanja. Menimo, da sta širjenje znanja in dobrih praks med sodelavce nepogrešljivi prvini za kakovostno in varno obravnavo pacientov s kroničnimi ranami.

Avtorici prispevka: Jasmina Kröpfl in Tanja Ribič Vidovič
Avtor fotografije: Robert Stajnko