Obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom (strokovno predavanje)

Obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom (strokovno predavanje)

OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZAVIH Z ZDRAVSTVOM

Vabljeni na strokovno predavanje Obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom, ki bo potekalo 26. 3. 2019, v SB Ptuj – jedilnica.

Program predavanja
  • 15.00 – 15.30: Registracija
  • 15.30 – 16.00: BAKTERIJE ODPORNE PROTI KARBAPENEMOM IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA – Skender Veliu, dr. med. spec.
  • 16.00 – 16.30: URINSKI KATETER IN PREPREČEVANJE OKUŽB SEČIL – Anita Vršič, dipl.ms., mag. ZN
  • 16.30 – 17.00: PREPREČEVANJE OKUŽB KIRURŠKE RANE Z VIDIKA ZN – Mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • 17.00 – 17.30: PREPREČEVANJE BOLNIŠIČNO PRIDOBLJENE PLJUČNICE – Bernarda Hraš , dipl. m s.
  • 17.30 – 18.00: Osvežujoč odmor
  • 18.00 – 18.30: PREPREČEVANJE OKUŽB V ZVEZI Z ŽILNIMI KATETRI – Minja Fištravec, dipl.ms.
  • 18.30 – 19.00: PET TRENUTKOV ZA HIGIENO ROK – Jasmina Kröpfl, dipl.ms., mag. soc. geront.
  • 19.00 – 19.30: Zaključek, preverjanje znanja, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest – 70 udeležencev. PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož