Oskrba izločilnih stom in zapleti

Oskrba izločilnih stom in zapleti

DMSBZT Ptuj – Ormož in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj vabita na strokovno izobraževanje – klinični večer na temo OSKRBA IZLOČALNIH STOM IN ZAPLETI, ki bo potekalo v SB Ptuj – jedilnica, 20.10.2022. Predavateljica: Alenka Petek, dipl. m. s., ET

Program:
 • 13.15 – 13.30: Registracija udeležencev
 • 13.30 – 13.45: Vrste stom
 • 13.45.- 14.15: Oskrba ljudi z izločalnimi stomami, življenje ljudi s stomo
 • 14.15 – 14.30: Sodelovanje zdravstvenih delavcev pri obravnavi osebe s stomo
 • 14.30 – 15.00: Reševanje negovalnih zapletov pri oskrbi stome (prikaz primerov)
 • 15.00 – 16.00: Delavnica
  • predstavitev enodelnega in dvodelnega sistema  za oskrbo stome (prikaz)
  • način nameščanja in pogostost menjave pripomočka (praktični prikaz)
  • razlika med kolo in ileo vrečkami, ter rokovanje z njimi
  • različne kožne podloge in zakaj so potrebne
  • uporaba dodatkov (zapolnitvena pasta, prah, zaščitni film, čistilni robčki,…)
  • izbira primernega pripomočka in praktična namestitev na stomo (modeli stome)
 • 16.00 – 16.15: Razprava, podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije:

Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje). Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228 tanja.ribic.vidovic@siol.net. Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK (4LT). Višina kotizacije za izvajalce zdravstvene ali babiške nege znaša 30 €. Cena je brez/z vključenim DDV (označi). Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 15 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož