Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v času epidemije

Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v času epidemije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske organizira strokovno izobraževanje Srčno-žilni zapleti po prebolelem COVID-19, ki bo 11. 5. 2021, ob 17. uri preko on-line platforme Google Meets.

Program izobraževanja
  • 17:00 – 17:35 : Pijava v videokonferenčno orodje Moderator srečanja: Zala Marn, dipl. m. s.
  • 17:30 – 17:35 : Uvodni pozdrav, otvoritev srečanja in kratka navodila za uporabo Google Meet (A. Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., predsednica DMSBZT Gorenjske)
  • 17:35 – 18:00: Predstavitev preventivnih programov za odraslo populacijo (prim. A. Hafner, dr. med., spec. javnega zdravja in Z. Marn, dipl. m. s., NIJZ OE Kranj)
  • 18:00 – 18:30: Preventiva v ambulanti družinske medicine (M. Ropret, dr. med., spec. spl. med., ZD Radovljica)
  • 18:30 – 18:45: Pomen preventivnih programov skozi oči izvajalca zdravstveno-vzgojnih delavnic (G. Robič, dipl. zn., ZD Bled)
  • 18:45 – 19:00 : Zaustavljena preventiva? Ni problema! Aktivnosti CKZ Kranj v času epidemije )J. Lavtižar, mag. zdr. nege, ZD Kranj)
  • 19:00 – 19:15 : Pomen sodelovanja diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine (B. Bukovnik, dipl. m. s., ZD Kranj)
  • 19:15 – 19:45: Razprava (odgovori na vprašanja postavljena v spletni klepetalnici) in zaključek srečanja
Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno – KOTIZACIJE NI in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi. Obvezna je e – prijava. Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/. Prijave sprejemamo do 6. 5. 2021. Dostop do spletne platforme Google Meet boste dobili en dan pred dogodkom.

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsedica DMSBZT Ptuj-Ormož