Slavnostna podelitev srebrnih znakov in priznanj 2017 DMSBZT Ptuj – Ormož

Slavnostna podelitev srebrnih znakov in priznanj 2017 DMSBZT Ptuj – Ormož

V DMSBZT Ptuj – Ormož smo ob 5. maju, mednarodnem dnevu babic, in 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, v petek, 26. maja 2017, ob 18. uri v Grajski pristavi Ormož priredili slavnostno podelitev srebrnih znakov našega Društva. Mesec maj je mesec pomladi, ko se je narava prebudila v vsej lepoti; 1 maj predstavlja dan solidarnosti za vse delavce, in tega se iz leta v leto vedno močneje zavedamo tudi medicinske sestre, ko se vsakodnevno v svojih delovnih okoljih srečujemo z obremenitvami, s stiskami, pritiski…

Pregled celotnega poročila v .pdf

In prav zaradi teh časov, moramo biti, toliko bolj povezani in složni, in ponosni na svoj praznik. V našem Društvu smo ponosni, da so med nami kolegice, ki v svojih delovnih okoljih izstopajo, ki nesebično dan za dnem, iz izmene v izmeno skrbijo za bolnike. Zaradi odsotnosti predsednice Tanje Ribič Vidovič, je navzoče nagovorila podpredsednica Nevenka Rosić, ki je poudarila, da smo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki v prvih vrstah zdravstvenega sistema, žal pa je naše delo večkrat prezrto in premalo cenjeno. S svojim delom pomembno prispevamo k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni. Poslabšanje razmer v zdravstvu občutijo tako pacienti, kot izvajalci zdravstvene nege. Po izsledkih smo zaposleni v zdravstveni negi najbolj obremenjeni v zdravstvu, kar se kaže z visoko stopnjo stresa in obolevnosti.

Srebrni znak za življenjsko delo DMSBZT Ptuj – Ormož  je prejela Irena Klasinc, srebrni znak DMSBZT Ptuj – Ormož pa so prejele Sabina Bricelj Čelan, Dragica Golob, Marjana Vogrinec in Pikl Helena. Priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož so prejeli Liljana Grof (Psihiatrična bolnišnica Ormož), Helena Seidl Stefanović (Zdravstveni dom Ptuj), Brigita Jureš (Zdravstveni dom Ptuj) in Zobozdravstvena enota Zdravstvenega doma Ormož.

Svečana podelitev srebrnih znakov je potekala v sproščujočem vzdušju. Vsi zbrani v Ormožu, smo ponosni na svoje kolegice, jih spoštujemo in cenimo, da so zaradi njih naša delovna okolja bolj prijetna. Slovesnost je obogatila glasba z Moniko Ratek, flavta in Klaro Rapoša, klavir. Za obilico smeha pa sta poskrbela Tonček Žumbar in Danica Cvetko iz KD Velika Nedelja z odlomkom iz komedije Srečen zakon.

Vsem prejemnicam srebrnih znakov in priznanj iskrene čestitke.