Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Nasilje na delovnem mestu

Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Nasilje na delovnem mestu

Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Nasilje na delovnem mestu

DMSBZT Ptuj–Ormož je 4. 6. 2024 organiziralo predavanje z naslovom »Nasilje na delovnem mestu«, potekalo je v Hotelu Roškar. Strokovnega izpopolnjevanja se je udeležilo 68 udeležencev, ki so prišli z namenom, da poglobijo svoje znanje o prepoznavanju in obvladovanju nasilja v delovnem okolju. Strokovno izpopolnjevanje nam je pripravila Skupina za nenasilje, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze. Njeno osnovno poslanstvo je ozaveščanje članic in članov ter širše javnosti o pojavu nasilja v zdravstvu in širše v družbi. Izvajajo izobraževanja, usposabljanja, delavnice na temo preprečevanja nasilnega vedenja, trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.

Darinka Klemenc, Tanja Ribič Vidovič, Aljoša Lapanja in Dora Lešnik Mugnaioni

Darinka Klemenc, Tanja Ribič Vidovič, Aljoša Lapanja in Dora Lešnik Mugnaioni

Nudijo multiprofesionalno obravnavo primerov nasilja na delovnem mestu in pisno svetovanje, kadar jo članice in člani Zbornice-Zveze potrebujejo. Darinka Klemenc, dipl. m. s. je predstavila različne vrste in oblike nasilja ter dejavnike tveganja, nato pa je spregovorila še o nasilju pacientov nad zdravstvenimi delavci in nasilju zdravstvenih delavcev nad pacienti. Dora Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. pol., je nadaljevala z načeli obravnave nasilja ter problematiko trpinčenja na delovnem mestu. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped., je predstavil deeskalacijske tehnike. Naučili smo se, da je deeskalacija proces, ki vključuje sposobnost postopnega reševanja in obvladovanje agresivnega vedenja. Sestavljena je iz različnih korakov komunikacije tako verbalnih kot neverbalnih, katerih cilj je preprečiti eskalacijo agresije v nasilno vedenje. Gre za postopno zmanjševanje stopnje, namen pa je zmanjšati stopnjo vznemirjenosti, sovražnosti, jeze in potencialne agresivnosti pri pacientu. Deeskalacijske tehnike so tako eno izmed najmočnejših orodji za zmanjševanje pacientovega agresivnega vedenja, omogočajo vzpostavitev terapevtskega odnosa, zahtevajo pa
empatičen, profesionalen odnos ne glede na pacientovo vedenje. Predavanje se je zaključilo z razpravo in kosilom, kjer smo se udeleženci lahko pogovorili in izmenjali izkušnje. Udeleženci so pohvalili predavanje, saj je bilo koristno in poučno. Predavanje je bilo izjemno, pridobili smo veliko novega znanja in veščin, ki jih bomo lahko uporabili pri svojem delu. V DMSBZT Ptuj-Ormož se zavzemamo za kontinuirano izobraževanje in podporo zdravstvenim delavcem, saj verjamemo, da je to ključ do ustvarjanja varnega in spoštljivega delovnega okolja.

Udeleženci strokovnega izpopolnjevanja Nasilje na delovnem mestu

Udeleženci strokovnega izpopolnjevanja Nasilje na delovnem mestu

Vir: Klemen Vidovič