Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo

Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo

Strokovno izpopolnjevanje DMSBZT Ptuj–Ormož: Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo

DMSBZT Ptuj–Ormož je v sodelovanju s SB Ptuj, Ambulanto za sladkorne bolnike organiziralo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni predavanje o sladkorni bolezni. Sladkorna bolezen tipa 1 in 2 je kronična, doživljenska bolezen. Zaradi sodobnega življenjskega stila je prevalenca novo odkritih sladkornih bolnikov vsako leto večje. Ocenjuje se, da je svetu 537 milijonov oseb s sladkorno boleznijo (20 do 79 let), do leta 2045 se ocenjuje, da bo število naraslo na 783 milijonov. V Sloveniji nimamo registra sladkornih bolnikov, a leta 2021 je več kot 123.000 ljudi jemalo zdravila za zniževanje krvnega sladkorja, med katerimi jih je na novo prejemalo okoli 13.600.

Porast števila oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje krvnega sladkorja od leta 2010 do 2019 je naraslo za 25,9%. Zaradi pogostosti bolezni in veliko novih zdravil, ki se pojavljajo na tržišču, smo se odločili, da medicinskim sestram predstavimo novosti na področju sladkorne bolezni. V hotelu Roškar se je zbralo 84 medicinskih sester, ki so prihajala iz različnih delovnih okolij. Po pozdravnem govoru Tanje Ribič Vidovič, predsednice DMSBZT Ptuj-Ormož, smo začeli s predavanji. Diabetologinja Larisa Sabath nam je predstavila etiologijo sladkorne bolezni, diabetologinja Tončka Trop pa zdravljenje sladkornih bolnikov. Skupina SGLT2 so prisotna tudi pri kardioloških bolnikih, zato nam je skupne značilnosti predstavil kardiolog Primož Horvat.

Zdravljenja sladkorne bolezni ni mogoče brez zdrave prehrane, kar nam je v predavanju predočila Metka Rašl, viš. m. s. Suzana Komperšak, dipl. m. s. nam je predstavila sodobne pripomočke za zdravljenje, pripravila je primere iz klinične prakse in kako ravnati. Kakšna so novejša edukacijska orodja, nam je predstavila Melita Mušič, strokovna sodelavka podjetja Z&Z. Zanimiva je bila tudi delavnica s predstavitvijo peresnikov, ki se uporabljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni, ki jo je vodila Helena Pečnik, MS/TZN s kompetencami DMS na področju ZN internističnega pacienta. Predstavljena predavanja so bila nazorna, razvila se je živahna razprava in zato tudi vprašanja ob koncu predavanja niso bila prezahtevna. Medicinske sestre so bile s predavanji zelo zadovoljna, saj bodo z novimi znanji lažje pomagale osebam s sladkorno boleznijo pri njihovem zdravljenju.

Suzana Komperšak