Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z DMSBZT Ptuj – Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, ki bo potekalo v soboto, 17. 3. 2018, ob 08.00 v Hotelu Roškar.

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene, babiške nege ter oskrbe.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni, babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljnih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Cena tečaja znaša 80 EUR (vključen DDV) za člane in 160 EUR za nečlane Zbornice- Zveze, za člane DMSBZT se kotizacija poravna iz sklada za izobraževanje. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (60)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Darko Čander, dipl. zn. in Tanja Ribič Vidovič, dipl. m. s.