Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca) – 11.3.2023

Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca) – 11.3.2023

Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca) – 11.3.2023

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj vabita na strokovno izpopolnjevanje na temo Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika (modul licenca), ki bo potekalo v soboto, 11.3.2023 ob 8. uri, v Hotelu Roškar

Program:
 • 7.45 – 8.00: Registracija udeležencev
 • 8.00 – 8.05: Uvodni pozdrav, Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormo
 • 8.05 – 10.30: Predavateljica: Darinka Klemenc
  • Etika in morala v zdravstveni in babiški negi. Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost
  • Vrednote v zdravstveni in babiški negi
  • Komunikacija in medpoklicni odnosi
  • Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege
  • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije
  • Kodeks etike za babice Slovenije
  • Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih
 • 10.30 – 11.00: Odmor
 • 11.00 – 13.30: Predavateljica: Tina Zalokar
  • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
  • Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
  • Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev
  • Delovno pravno področje
  • Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic
  • Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
  • Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu
 • 13.30 – 13.45: Razprava in sklepne misli
 • 13.45: Kosilo
Splošne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Poklicne etike in zakonodaje s področja zdravstva«, kot jih določa 19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20),  Navodilo za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).
Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje)
Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228  tanja.ribic.vidovic@siol.net

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož