Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 30.1.2020

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 30.1.2020

Prisotni člani : Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič, Suzana Komperšak, Bernarda Stajnko, Irena Galun, Anja Bela, Nevenka Rosič, Jožica Lozinšek, Sergeja Zebec, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Mira Gašparič

Opravičeno odsotni: Marija Kokol, Dragica Golob, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Majda Feguš, Ida Emeršič

Dnevni red
  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  2. Pregled zapisnika 4. redne seje
  3. Novosti na Z-Z
  4. Poročilo iz Strokovnih izobraževanj( TPO z uporabo AED, Kakovost in varnost v zdravstvu, Paliativna zdravstvena oskrba )
  5. Poročilo iz novoletne zabave 6.12.2019
  6. Poročilo komisije za pripravo zbornika
  7. Razno

Zapisnik sestanka v .pdf