Zapisnik 4. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož. 10. 10. 2019

Zapisnik 4. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož. 10. 10. 2019

Prisotni člani: Majda Feguš, Andreja Bračič, Suzana Komperšak, Brigita Mlinarić, Anja Bela, Tanja Ribič Vidovič, Valerija Kokot, Irena Klasinc, Boštjan Viher, Marija Kokol, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Bernarda Stajnko

Opravičeno odsotni : Irena Galun, Ida Emeršič, Mira Gašparič, Sabina Bricelj Čelan, Nevenka Rosić, Metka Rašl.

Dnevni red
  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  2. Potrditev zapisnika
  3. Novosti na Z-Z
  4. Izpeljana strokovna izobraževanja
  5. Izobraževanje TPO z uporabo AED
  6. Predlog programa dela za leto 2020

Zapisnik sestanka v .pdf