19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije (10.5.2024)

19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije (10.5.2024)

19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije (10.5.2024)

10. maja 2024 bo v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju potekal 19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom: Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva. Na njem boste lahko prisluhnili odličnim strokovnjakom s področja zdravstvene nege
in babištva, se seznanili z novostmi ter si z izmenjavo mnenj in izkušenj obogatili in osmislili svoje delo.

Vljudno vabljeni.

Simpozij je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze. Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 €, za študente 20 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €, za študente 10 €). Za upokojence znaša kotizacija 20 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-10052024. Podjetja in zavodi lahko
znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi. S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož