Novice in obvestila

Razpis volitev v organe DMSBTZ Ptuj-Ormož

V skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Ptuj-Ormož objavlja razpis za volitve in imenovanje članov v organe društva za mandatno obdobje marec 2022 – 2026: za predsednika/predsednico, podpredsednika/podpredsednico, člane predsedstva (izvršni odbor), nadzorni odbor, častno razsodišče, poslance Skupščine Zbornice-Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj-Ormož.  Volitve…

Obvestilo bodočim študentom dodiplomskega programa Zdravstvena nega in magistrskega programa Zdravstvene vede

Obvestilo bodočim  študentom dodiplomskega programa Zdravstvena nega in magistrskega programa Zdravstvene vede Obveščamo vas, da bomo v študijskem letu 2020/21 na lokaciji Murska Sobota, Lendavska ul. 9, poleg dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega izvajali tudi magistrski študijski program Zdravstvene vede. Pogoj za izvedbo magistrskega programa je zadostno število študentov. Za…