Celostna obravnava bolnikov s kroničnimi ranami

Celostna obravnava bolnikov s kroničnimi ranami

Strokovno izpopolnjevanje z mednarodno udeležbo – Celostna obravnava bolnikov s kroničnimi ranami

Dne 23.9.2016 je DMSBZT Ptuj- Ormož v sodelovanju s Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo že 3. strokovno izobraževanje na temo obravnave bolnikov s kroničnimi ranami. V Delovni skupini za oskrbo kronične rane Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj se zavedamo, da kronična rana vpliva na posameznika v fizičnem, psihičnem, socialnem in ekonomskem smislu, vpliva pa tudi na njegove bližnje, zdravstveni sistem in celotno družbo. Tako je bila tema letošnjega strokovnega izobraževanja Celostna obravnava bolnikov s kroničnimi ranami.

V uvodnem predavanju nas je asist. prim. Ciril Triller, dr.med. spec., poučil o razlikah med okuženo in kolonizirano kronično rano ter poudaril pomen obravnave bolnika kot celote. Prim. dr. Aleksander Gajić dr.med. spec. Iz Banja Luke nas je seznanil z rezultati zdravljenja kroničnih ran  na osnovi hiperbarične oksigenacije. Hiperbarična oksigenacija se v svetu uporablja že več kot petdeset let za zdravljenje obolenj in stanj pri katerih je prisotna hipoksija. Predstavljena je bila tudi priprava pacienta za vstop v hiperbarično komoro iz vidika zdravstvene nege. Asist. Danijela Semenič, dr.med. spec iz UKC Ljubljana nam je predstavila uporabo s trombociti bogate plazme, ki se nanese na mesto rane in tako pospeši celjenje, kar so dokazali s svojo študijo. Skender Veliu dr.med. spec, vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane je predstavil izkušnje, ki smo jih v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj pridobili pri zdravljenju kroničnih ran z negativnim tlakom, ki ga uporabljamo že od leta 2008, najpogosteje pri problematičnih ranah, kjer konvencionalne metode niso bile uspešne.

V drugem delu predavanja je Marta Kastelic, predstavila sistem zdravljenja kroničnih ran s svetlobno terapijo. Miha Majerič, dr. med. je nadaljeval s predstavitvijo primerov in rezultatov uporabe svetlobne terapije v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj. Helena Kristina Halbwachs, višja.ms., univ.dipl. org., je v svojem predavanju Zdravstvena vzgoja bolnika z rano poudarila pomen zdravstvene vzgoje ter pomen sodelovanja bolnika, da bi dosegli glavni cilj zdravstveno vzgojnega dela bolnika. Jelka Krajnc, je predstavila osnove prehranske obravnave bolnikov z razjedo zaradi pritiska, ocenjevanje prehranske ogroženosti, izdelavo individualnih prehranskih načrtov in rezultate celostne obravnave bolnikov z razjedo zaradi pritiska, ki v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj vključuje tudi prehransko obravnavo. Julijana Kozel, ms. dipl. soc. g. je spregovorila o bolečini pri kronični rani. Predstavila je dejstva znana iz literature kot tudi izsledke raziskave, ki je bila izvedena med bolniki s kronično rano v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, kjer smo ugotovili, da je imelo 70 % anketiranih bolnikov prisotno bolečino v povezavi s kronično rano. Petra Rašl, univ.dipl.psih. je predstavila Psihološke vidike obravnave bolnika s kronično rano.

Govorila je o komunikaciji, motivaciji in etiki ter predstavila pristope s katerimi poskušati doseči, da bi bolniki pridobili pozitiven odnos do bolezni, zdravljenja, osebja….Jasmina Kröpfl, dipl.m.s, mag.s.g. je predstavila rezultate raziskave o vplivu kronične rane na kakovost življenja, ki smo jo izvedli med bolniki v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj in pri katerih je kronična rana predstavljala osrednjo zdravstveno težavo. Ugotovili smo, da prisotnost kronične rane znižuje kakovost življenja, da je kakovost življenja nižja pri ženskah s kronično rano, da obstaja povezava med vrsto kronične rane in področjem zdravja, ki je zaradi vpliva kronične rane najbolj prizadeto, da imajo najnižjo kakovost življenja bolniki z razjedo zaradi pritiska, prisotnost kronične rane bolj vpliva na fizično kot na mentalno zdravje. Slavica Popović, dipl.m. je predstavila izkušnje v drugih evropskih bolnišnicah. Poudarila je pomen specialnih znanj in multidisciplinarnega pristopa ter zaključila, da bi  spoznanja, ki so jih pridobile države uspešne na področju oskrbe kroničnih ran zagotovo tudi v Sloveniji  pripomogle k večji kakovosti oskrbe.

 Udeležba strokovnega izpopolnjevanja je bila zelo visoka, zlasti s strani članov DMSBZT Ptuj – Ormož. Udeležili pa so se ga tudi številni zdravniki ptujsko – ormoškega področja. Strokovno izpopolnjevanje smo  zaključili z mislijo, da je osnovni cilj vseh naših prizadevanj celostna rehabilitacija bolnika s kronično rano. Osnovna pogoja zanjo pa sta ustrezna strokovna usposobljenost ter multidisciplinarna obravnava.

Vir: Jasmina Kröpfl, Tanja Ribič Vidovič