Etika in zakonodaja v zdravstvu 2020

Etika in zakonodaja v zdravstvu 2020

DMSBZT Ptuj – Ormož v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na  strokovno izobraževanje, Etika in zakonodaja v zdravstvu  – modul obvezne vsebine ki bo v soboto 14. 3. 2019 ob 7.30 uri v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 j, 2250 Ptuj.

Pred predavanjem imamo REDNI OBČNI ZBOR DMSBZT PTUJ – ORMOŽ

  • 07.30 – 08.00: Registracija udeležencev občnega zbora in strokovnega izobraževanja
  • 08.00 – 09.30: Redni občni zbor
  • 09.00 – 09.30: ODMOR osvežitev, rogljiček
  • 09.30 – 10.00: Darinka Klemenc, dipl. m. s.: Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost).
  • 10.00 – 10.45: Darinka Klemenc, dipl. m. s.: Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi, Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije). Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege.
  • 10.45 – 11.30: Darinka Klemenc, dipl. m. s.Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan. / Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, Določitev kolektivne pogodbe.
  • 11.30 – 12.15: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.: Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP
  • 12.15 – 13.00: Kosilo
  • 13.00 –  13.45: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.: Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti / Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo), Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)
  • 13.45 – 14.30: mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.: Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja / Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost)
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016 in 62/16, z dne 18. 1. 2016).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (120)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož