Razumevanje faktorjev postopka odvzema krvi – primer dobrih praks z učnimi delavnicami

Razumevanje faktorjev postopka odvzema krvi – primer dobrih praks z učnimi delavnicami

DMSBZ Ptuj – Ormož vabi na strokovno predavanje Razumevanje faktorjev postopka odvzema krvi – primer dobrih praks z učnimi delavnicami. Strokovno izobraževanje bo potekalo 20.2.2020  v jedilnici SB Ptuj.

Program predavanja
  • 13.30 – 14.00: Registracija
  • 14.00 – 14.45: Razumevanje faktorjev postopka odvzema krvi – primer dobrih praks«. – Špela Strahovnik, Medias.
  • 14.45 – 15.30: Vloga brezigelnih konektov pri preprečevanju okužb v i.v. terapiji. – Marinka Blatarić, med. s., mag. med. teh.
  • 15.30 – 16.30: Učni delavnici
    • Pravilna uporaba varnih pripomočkov za odvzem krvi.
    • Pomen brezigelnih konektov in varnih pripomočkov pri i.v. terapiji.
  • 16.30 – 17.00: Diskusija, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK pri Z – Z. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV).  Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (80).

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož