Fotoutrinek: Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami

Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož je v petek, 20. 9. 2019, v hotelu Roškar izvedlo strokovno izobraževanje z naslovom Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami.

Fotoutrinek s predavanja

Foto 1

Picture 1 of 3

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož