Higiena rok z učnimi delavnicami – 10.1.2023

Higiena rok z učnimi delavnicami – 10.1.2023

Higiena rok z učnimi delavnicami – 10.1.2023

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ PODROČJA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB – HIGIENA ROK z učnimi delavnicami bo potekalo 10. 1 2023 v jedilnici SB Ptuj.

 • 13.15 – 13.30: Registracija in pozdrav
 • 13.30 – 15.00: Higiena rok z učnimi delavnicami. Jasmina Kröpfl, SOBO, dipl. m. s., mag soc. geront
  • urejenost rok
  • umivanje rok
  • razkuževanje rok
  • uporaba zaščitnih rokavic
  • nega kože rok
  • 5 trenutkov za higieno rok

Razprava in podelitev potrdil. Program strokovnega izobraževanja je postopku pridobivanja LT. Kotizacij za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 30 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 15 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Število udeležencev: 30 oseb

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE (zbornica-zveza prijava na izobraževanje).

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož