Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb – 15.12.2022

Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb – 15.12.2022

Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb – 15.12.2022

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ PODROČJA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB – RAVNANJE OB POŠKODBI PRI DELU, PRI KATERI OBSTAJA MOŽNOST PRENOSA OKUŽB bo potekalo 15. 12 2022 v jedilnici SB Ptuj

 • 13.15 – 13.30 Registracija in pozdrav. Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb – Jasmina Kröpfl, SOBO, dipl. m. s., mag soc. geront
  • Kaj je incident
  • Najpogostejše okužbe in posledice
  • Stopnje tveganja za nastanek okužb ob incidentu
  • Ukrepi po poškodbi
  • Preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti

Razprava in podelitev potrdil.

Program strokovnega izobraževanja je postopku pridobivanja LT. Kotizacij za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 30 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Člani Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 15 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Število udeležencev: 30 oseb

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE (zbornica-zveza prijava na izobraževanje).

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož