Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na strokovno izobraževanje z naslovom Kakovost in varnost v zdravstvu (modul obvezne vsebine), ki bo v soboto, 10.11.2018, v Hotelu Roškar.

Program ( 280min  6,2pu)
 • 08.30 – 09.00: Registracija                                                                                     
 • 09.00 – 10.10: Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu – Zdenka Kramar (70 min)
 • 10.10 – 11.20: Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb – Urša Šoba (70 min)
  • Sistemi vodenja kakovosti
  • Procesni pristop
  • Uvajanje sprememb
  • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
  • Zahteve standardov kakovosti
 • 11.20 – 11.40: Odmor                                                                                              
 • 11.40 – 13.00: Orodja za doseganje kakovosti – Zdenka Kramar (80 min)
  • Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
  • Okužbe povezane z zdravstvom                                                    
 • 13.00 – 13.45: Kosilo                                                                 
 • 13.45 – 14.45: Komuniciranje v zdravstvu – Urša Šoba (60 min)
  • Medosebni odnosi
  • Timski pristop 
 • 15.00: Zaključek
Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja „ Kakovost in varnost v zdravstvu“ v enem licenčnem obdobju (17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS 84/ 2014).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (120)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož