Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami

Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

KINESTEZIJI V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI

bo potekalo 20.1.2016 in 20.4.2016 v jedilnici SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

15.30 – 17.30: Teoretični del o kinesteziji  Dragica Golob, DMS

 • izvor in pomen kinestezije v zdravstveni negi
 • pravilno dvigovanje in prenašanje bremen
 • pravilni položaji pri vsakodnevnih aktivnostih
 • kako s svojimi čutili pomagamo pri gibanju
 • elementi gibanja: hoja kot način gibanja je izvedljiv v vsakem položaju
 • funkcionalna anatomija: mase in vmesni prostori
 • orientacija telesa: značilnosti sprednje in zadnje strani telesa
 • preprečevanje decubitusov v kinesteziji

17.30 – 17.45: Osvežujoč odmor

17.45 – 19.45: Praktični del – kinestezija v zdravstveni negi  Dragica Golob, DMS

 • pravilen pristop k bolniku na postelji
 • pomoč bolniku pri vstajanju
 • principi varnega transferja
 • premikanje bolnika po postelji: obračanje
 • posedanje bolnika na postelji

19.45 – 20.00: Zaključek, preverjanje znanja, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil

Prijave in dodatne informacije:

Izobraževanje znaša 60 eur za člane Z-Z, ter 120 eur za nečlane Z-Z. Za vse člane DMSBZT PTUJ – ORMOŽ kotizacije ni.

Na izobraževanje se prijavite pri svojih poverjenikih s številko članske izkaznice.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje je bila oddana na Ministerstvu za zdravje. Strokovno izobraževanje je ovrednoteno s 5,5 pedagoških točk na Z – Z.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (25 udeležencev na skupino) – PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož