Kronična rana: Celostna obravnava bolnikov (seminar)

Kronična rana: Celostna obravnava bolnikov (seminar)

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ  v sodelovanju s SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj vabi na seminar KRONIČNA RANA – CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV S KRONIČNIMI RANAMI z mednarodno udeležbo, ki bo potekalo v PETEK, 23.9.2016  V HOTELU ROŠKAR, Hajdoše 43 j.

Program predavanja
 • 08.00 – 08.45: Registracija udeležencev in pozdrav udeležencev
 • 08.45 – 09.00: Uvodni nagovor in pozdrav udeležencem (Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT PTUJ – ORMOŽ, Sabina Bricelj Čelan,univ.dipl.org., pomočnica direktorja za zdrav. nego, Skender Veliu, dr. med. spec. kirurg)
 • 09.00 – 09.30: Okužbe kroničnih ran (Asist.prim. Ciril Triller, dr. med. spec.)
 • 09.30 – 10.00: Uticaj hiperbarične oksigenacije na cijeljenje rana (Prim. dr. Aleksander Gajić, dr. med. spec., Banja luka)
 • 10.00 – 10.30: S trombociti bogat fibrin v kombinaciji z antimikrobnimi učinkovinami nov korak pri zdravljenju kompleksnih akutnih in kroničnih ran (Danijela Semenič, dr. med. spec.)
 • 10.30 – 11.00: Zdravljenje ran z negativnim tlakom – naše izkušnje (Skender Veliu, dr. med. spec. kirurg)
 • 11.00 – 11.30: Osvežujoč odmor
 • 11.30 – 12.00: Uporaba bioptrona pri zdravljenju kroničnih ran (Matija Jakopanec, dr. med., Marta Kastelic, farm. tehnik)
 • 12.00 – 12.30: Zdravstvena vzgoja bolnika z rano (Helena Kristina Halbwachs, manager Education Wound Care, Dunaj)
 • 12.30 – 13.00: Prehranska obravnava bolnikov z razjedo zaradi pritiska (Jelka Krajnc, ing. živilstva)
 • 13.00 – 13.30: Kronična rana in bolečina (Julijana Kozel, m.s., dipl. s. g.)
 • 13.30 – 14.30: Odmor s kosilom
 • 14.30 – 15.00: Psihološki vidiki obravnave bolnika s kronično rano: komunikacija, motivacija, etika (Petra Rašl, univ. dipl. psih.)
 • 15.00 – 15.30: Vpliv kronične rane na kakovost življenja (Jasmina Kropfl, dipl.m.s., mag. s. g.)
 • 15.30 – 16.00: Primeri dobrih praks s področja oskrbe ran v evropskih državah s stališča medicinske sestre (Slavica Popović, dipl.m.s.)
 • 16.00 – 16.15: Popolna obloga za zaščito in oskrbo (Nives Arh, dipl.m.s., univ. dipl. inž. kem. teh.)
 • 16.15 – 16.30 KISS Enostavno in učinkovito celjenje (Ksenja Godec, m.s., strokovna sodelavka Hartmann)
 • 16.30 – 17.00 Preverjanje znanja, vrednotenje seminarja
 • 16.30 – 17.00 Zaključek in podelitev potrdil
Prijave in dodatne informacije:

Za vse člane DMSBZT PTUJ – ORMOŽ in člane Zdravniške zbornice KOTIZACIJE NI. Vloga za pridobitev licenčnih točk, pedagoških točk je oddana na Zbornico – Zvezo in je v postopku licenciranja. Zdravniška zbornica Slovenije je strokovno izpopolnjevanje ovrednotila z 7,60 LT za pasivno udeležbo. Dodatne informacije: 041 429 228 (Tanja).

PRIJAVE SO MOŽNE LE PREKO E-PRIJAVE.

ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENI NEGI PRIJAVE: Izobraževanja-prijave-zbornica-zveza

ZDRAVNIKI – PRIJAVE: www.domusmedica.si

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož