Letopis Zbornice-Zveze 2017

Letopis Zbornice-Zveze 2017

Nagovor predsedniceob izidu Letopisa Zbornice-Zveze 2017

Leto 2017 je našo strokovno organizacijo pomembno zaznamovala 90. obletnica organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, ki smo jo še prav posebno svečano obeležili 27. novembra, natanko 90 let po prvem srečanju trinajstih pionirk slovenske zdravstvene nege.

Osnovno vodilo pionirk, ki so zasnovale Organizacijo absolventk šole za sestre Zavoda za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani leta 1927, je bilo strokovno povezovanje in izobraževanje z namenom zagotavljanja kar najboljše zdravstvene skrbi za prebivalce, še zlasti na področju preventive. Medicinske setre in babice smo bile vse obdobje od nastanka organizacije do danes pomemben del pri zagotavljanju zdravstvenega varstva v državi. Ob tem visokem in pomembnem jubileju je
našo organizacijo za njeno delo in poslanstvo z redom za zasluge odlikoval predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Odlikovanje, ki smo ga prejeli, pomeni zahvalo za delo slehernega med nami, priznanje vsem, ki so skozi zgodovino gradili na liku, podobi, vrednotah in znanju  medicinskih sester in babic. Pomeni tudi spodbudo za razvoj zdravstvene in babiške nege kot znanstvene discipline za danes in jutri.

Oglejte si celotno besedilo Letopisa