Kakovost in varnost v zdravstvu (predavanje)

Kakovost in varnost v zdravstvu (predavanje)

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ v sodelovanju z DMSBZT VELENJE vabi na Strokovno izobraževanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, ki bo v soboto 19. maja 2018 v hotelu Roškar.

Program strokovnega izobraževanja

08.30 – 09.00 Registracija    
09.00 – 10.10 Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu Zdenka Kramar 70 min
10.10 – 11.20 Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb

  • Sistemi vodenja kakovosti
  • Procesni pristop
  • Uvajanje sprememb
  • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
  • Zahteve standardov kakovost
Urša Šoba 70 min
11.20 – 11.40 Odmor    
11.40 – 13.00
  • Orodja za doseganje kakovosti
  • Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
  • Okužbe povezane z zdravstvom
Zdenka Kramar 80 min
13.00 – 13.45 Kosilo    
13.45 – 14.45 Komuniciranje v zdravstvu

  • Medosebni odnosi
  • Timski pristop
Urša Šoba 60 min
15.00 Zaključek   280min  6,2pu

Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja „ Kakovost in varnost v zdravstvu“ v enem licenčnem obdobju (17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS 84/ 2014).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (120)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE / prijava zavedena pod DMSBZT VELENJE

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož