Nasilje na delovnem mestu (22.3.2024)

Nasilje na delovnem mestu (22.3.2024)

Nasilje na delovnem mestu (22.3.2024)

DMSBZT Ptuj-Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje na temo Nasilje na delovnem mestu, ki bo potekalo v petek, 22.3.2024 ob 8.30. uri, v Hotelu Roškar.

Program
  • 08.30 – 09.00: Registracija udeležencev
  • 09.00 – 09.45: Opredelitev nasilja, vrste in oblike nasilja, dejavniki tveganja, načela obravnave nasilja. Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.
  • 09.45 – 10.30: Nasilje pacientov nad zdravstvenimi delavci in nasilje zdravstvenih delavcev nad pacienti. Darinka Klemenc, dipl. m. s.
  • 10.30 – 10.45: Odmor
  • 10.45 – 11.30: Deeskalacija. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.
  • 11.30 – 12.15: Trpinčenje na delovnem mestu. Dora Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. pol.
  • 12.15 – 12.45: Razprava, kosilo
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.
Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).
Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje)
Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228 tanja.ribic.vidovic@siol.net

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož