V skrbi za zdravje zaposlenih v zdravstveni negi (16.5.2024)

V skrbi za zdravje zaposlenih v zdravstveni negi (16.5.2024)

V skrbi za zdravje zaposlenih v zdravstveni negi (16.5.2024)

DMSBZT Ptuj-Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje na temo V skrbi za zdravje zaposlenih v zdravstveni negi, ki bo potekalo v četrtek, 16.5.2024 ob 15.00, v Hotelu Roškar.

Program:
  • 15.00 – 15.30: Registracija
  • Pozdrav predsednice DMSBZT Ptuj-Ormož, Tanja Ribič Vidovič
  • 15.30 – 16.15: Komunikacijske veščine. Jelena Debeljak, dipl. m. s.
  • 16.15 – 16.45: Varnost in zdravje pri delu zaposlenih. Marjeta Pak, mag. zdr. – soc. manag.
  • 16.45 – 17.30: Glavobol. Sabina Nedeljko, dipl. m. s. mag. zdr. – soc. manag.
  • 17.30 – 18.15: Izkušnje s prijazno terapijo za nadzor nad hiperholesterolemijo. – Mojca Pokrivač, dipl. m. s.
  • 18.00 – 18.30: Diskusija, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
  • Pogostitev
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je ovrednoten s 4 LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 60€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 30€). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje. Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje). Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič, 041 429 228, tanja.ribic.vidovic@siol.net

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj–Ormož