Nasilje na delovnem mestu (4.6.2024)

Nasilje na delovnem mestu (4.6.2024)

Nasilje na delovnem mestu (4.6.2024)

DMSBZT Ptuj-Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje na temo Nasilje na delovnem mestu, ki bo potekalo v torek, 4.6.2024, ob 8.30, v Hotelu Roškar.

Program:
  • 8.30 – 9.00: Registracija udeležencev,
  • 9.00 – 9.25: Pozdrav predsednice DMSBZT Ptuj-Ormož, Tanje Ribič Vidovič
  • 9.00 – 9.25: Opredelitev nasilja, vrste in oblike nasilja, dejavniki tveganja, načela obravnave nasilja. Darinka Klemenc, dipl. m. s.
  • 9.25 – 9.45: Načela obravnave nasilja. Dora Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. pol.
  • 9.45 – 10.30: Nasilje pacientov nad zdravstvenimi delavci in nasilje zdravstvenih delavcev nad pacienti. Darinka Klemenc, dipl. m. s.
  • 10.30 – 10.45: Odmor
  • 10.45 – 11.30: Deeskalacija. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.
  • 11.30 – 12.15: Trpinčenje na delovnem mestu. Dora Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. pol.
  • 12.15 – 12.45: Razprava, kosilo
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je ovrednoten s 5 LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60€). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje).
Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič, 041 429 228, tanja.ribic.vidovic@siol.net

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož