Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu za leto 2015

Predsedstvo DMSBZT PTUJ – ORMOŽ ima po statutu 17 članov predsedstva, predsednika in podpredsednika. Častno razsodišče 5 članov in nadzorni odbor 3 člane. Mandatno obdobje vseh članov predsedstva, predsednice, podpredsednice, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča je marec 2014-2018. (sklep Občnega zbora 1.2.2014).

PREDSEDNICA DMSBZT PTUJ – ORMOŽ:
Tanja Ribič Vidovič

PODPREDSEDNICA  DMSBZT PTUJ – ORMOŽ:
Nevenka Rosić

TAJNIK  DMSBZT PTUJ – ORMOŽ:
Bernarda Stajnko

BLAGAJNIK DMSBZT PTUJ – ORMOŽ:
Brigita Mlinarič

PREDSEDSTVO DMSBZT PTUJ – ORMOŽ:
Sabina Bricelj Čelan
Metka Rašl
Suzana Komperšak
Irena Galun
Valerija Kokot
Tanja Ribič Vidovič
Marija Kokol
Bernarda Stajnko
Ida Emeršič
Brigita Mlinarič
Majda Feguš
Boštjan Viher
Mira Gašparič
Sergeja Zebec
Jožica Lozinšek
Nevenka Rosić
Masel Žnidarič
Irena Klasinc
Jelka Voda

NADZORNI ODBOR  DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
Dragica Golob
Marta Hanžekovič
Albina Šimenko

ČASTNO RAZSODIŠČE DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
Romana Nedog
Simona Petrovič
Lirija Zemljarič
Nina Miklašič
Dušanka Zadravec

Strokovna izobraževanja 2015 v DMSBZT Ptuj – Ormož

Strokovno izobraževanje 7.2.2015 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 78 udeležencev.
Tema: VEŠČINE ZA DOBRO KOMUNIKACIJO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-24-24 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 26.2.2015 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 28 udeležencev.
Tema: KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 7.3.2015 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 74 udeležencev. Predavanje Modul licenca.
Tema: ETIKA V LUČI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in učne delavnice. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-204-204 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 26.3.2015 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 87 udeležencev.
Tema: SLADKORNA BOLEZEN Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 26.3.2015 je potekalo v Centru starejših občanov Ormož. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 12 udeležencev.
Tema: KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 21.4.2015 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 45 udeležencev.
Tema: VARNOST PRI INFUZIJSKI TERAPIJI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 5.5.2015 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 113 udeležencev.
Tema: STRES IN IZGORELOST Z UČNIMI DELAVNICAMI
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Strokovno izobraževanje 21.9.2015 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 106 udeležencev (81 zaposlenih v zdravstveni negi in 25 zdravnikov).
Tema: KRONIČNA RANA – IZZIV DANAŠNJEGA ČASA
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Z – Z Slovenije pod številko 2014-209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.

Izvedli smo tudi strokovna izobraževanja v sodelovanju z DMSBZT Maribor in DMSBZT Celje.

  • Temeljni postopki oživljanja z AED.
  • Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi.

Interesne dejavnosti DMSBZT Ptuj – Ormož

Marec – Gledališka predstava (komedija) Kaj pa Leonardo.
Maj – Slavnostna podelitev Srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož
Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege v organizaciji DMSBZT
Ptuj-Ormož in obeležitev  dneva medicinskih sester in babic.
Junij – Planinski izlet Pohorje – Lovrenška jezera.
December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Druge aktivnosti DMSBZT Ptuj – Ormož

  • Sodelovali na redni skupščini Zbornice-Zveze meseca marca.
  • Sodelovali smo s stojnico na proslavi ob 12. maju v Ljubljani.
  • Predsednica se je udeležila sej ORDS-a, ter izobraževanj Zbornice – Zveze.
  • Imeli smo 3. redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno problematiko.
  • Imeli smo redni občni zbor 7.2.2015.
  • Priključili smo se akciji zbiranja pripomočkov za osebno higieno