Program dela za leto 2016

Program dela za leto 2016

Na 3. redni seji 13.10.2015 DMSBZT Ptuj- Ormož  je predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2016. Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni  in babiški negi in so usklajeni s priporočenimi vsebinami.

Strokovna srečanja

 • 2.2016 Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca).
 • 3.2016 Temeljni postopki oživljanja z AED (modul licenca).
 • 5.2016 Astma in KOPB z učnimi delavnicami.
 • 9.2016 Kronična rana – mednarodni simpozij.
 • 11.2016 Z učinkovito komunikacijo do dobrih medosebnih odnosov.
 • Januar – april 4 urne delavnice: Kinestezija za vse zaposlene v zdravstveni negi.

Srečanja

 • Sodelovanje z Zbornico-Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) in babic (5. maj). Organizirali bomo brezplačen prevoz na svečano proslavo.
 • 12.5. – 15.5. 2016 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege v organizaciji DMSBZT Ptuj – Ormož.

Kulturne dejavnosti

 • 3.2016 gledališka predstava – Svetniki.

Izletništvo

 • 6.2016 planinski izlet na Golte.
 • 9.2016 izlet – v dolinah tihih…

Zaključek leta

 • 12.2016 Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Druge aktivnosti

 • 2.2016 REDNI OBČNI ZBOR DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3-4 redne seje predsedstva društva.
 • Nadaljevali bomo sodelovanje z Zbornico-Zvezo. Predvsem v okviru odbora regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovali bomo z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi.
 • Spremljali aktualna dogajanja v področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.