Program dela za leto 2023 DMSBZT Ptuj–Ormož

Program dela za leto 2023 DMSBZT Ptuj–Ormož

Program dela za leto 2023 DMSBZT Ptuj–Ormož

Na 3. redni seji 13.10.2022 DMSBZT Ptuj-Ormož, je Predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2023. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami.

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
 • Januar 2023
  • Higiena rok z učnimi delavnicami.
  • Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov
  • Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.
 • Februar 2023
  • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
  • Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
  • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
  • Komunikacija v zdravstveni negi.
 • Marec 2023
  • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
  • Z manj stresa v čuječo komunikacijo.
  • Posebni varovalni ukrepi.
 • April 2023
  • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
  • Preverjanje identitete pacienta.
  • Akutna in kronična bolečina.
 • Maj 2023
  • Bolečine v hrbtenici.
  • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
  • Venozni odvzem krvi.
 • Junij 2023
  • Promocija zdravja na delovnem mestu.
  • Preventivni ukrepi za preprečevanje RZP.
 • September 2023
  • Demenca.
  • Reševanje zapletov pri negi stome.
  • Kategorizacija zdravstvene nege.
 • Oktober 2023
  • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
  • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
  • Aspiracija pacienta.
 • November 2023
  • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
  • Paliativna zdravstvena nega.
  • Prevez rane.
 • December 2023
  • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.
  • Kakovost in varnost v SB Ptuj.
SREČANJA
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 09.05. – 12.05. 2023 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
KULTURNE DEJAVNOSTI
 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.
IZLETNIŠTVO
 • Maj – izlet po Krasu.
 • Junij –  Planinski izlet Kompotela nad Krvavcem.
ZAKLJUČEK LETA
 • December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 • 24.2.2023 Redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
 • Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovanje v lokalnem okolju.
 • Povezave z nevladnimi organizacijami.
 • Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož