Program dela za leto 2024 DMSBZT Ptuj-Ormož

Program dela za leto 2024 DMSBZT Ptuj-Ormož

Program dela za leto 2024 DMSBZT Ptuj-Ormož

Na 4. redni seji 4.10.2023 DMSBZT Ptuj-Ormož, je Predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2024. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi.

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

JANUAR

 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine (19.1.2024).
 • Zdrava prehrana.

FEBRUAR

 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine (16.2.2024).
 • Paliativna oskrba.

MAREC

 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine (16.3.2024).
 • Nasilje na delovnem mestu.

APRIL

 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine (5.4.2024).
 • Osebnostna in duhovna rast.

MAJ

 • Zdrav življenjski slog.
 • Higiena rok z učnimi delavnicami.

JUNIJ

 • Promocija zdravja na delovnem mestu.
 • Joga smeha.

SEPTEMBER

 • Enterostomalna terapija.
 • Akutna in kronična bolečina.

OKTOBER

 • Rak dojk.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine (19.10.2024).

NOVEMBER

 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
 • Bolečine v hrbtenici.

DECEMBER

 • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.
 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
SREČANJA
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 9.5.-12.5. 2024 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
KULTURNE DEJAVNOSTI
 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.
IZLETNIŠTVO
 • Junij – Planinski izlet.
 • September – izlet.
ZAKLJUČEK LETA
 • December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 • Redni občni zbor DMSBZT Ptuj–Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
 • Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovanje v lokalnem okolju.
 • Povezave z nevladnimi organizacijami.
 • Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož